Barla Lahikası Ciltli - Bediüzzaman Said-i Nursi - Söz Basım Yayın

80.00 TL
9799756438243
Stokta
Giriş Yapınız

Ürün satın almak için
lütfen üye girişi yapınız.

Ürün Açıklaması
Barla Lahikası Ciltli - Bediüzzaman Said-i Nursi - Söz Basım Yayın

Söz Basım Yayın tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan Barla Lâhikası çıktı. Böylece Terimli, Lügatli, Kaynaklı, İndeksli Risale-i Nur Külliyatı içinde yer alan Sözler, Mektubat, Lemalar, Şualar, Asâ-yı Mûsâ risalelerine Barla Lâhikası da katılmış oldu.

Söz Basım Yayın yetkililerinden alınan bilgilere göre, tıpkı diğer risaleler gibi Barla Lâhikasında da, okuyucuların daha rahat anlayıp, daha çok mesele öğrenmelerine yönelik önemli özellikler ilave edilmiş. Her sayfada orijinal metnin hemen altında şu bilgilere yer veriliyor:

Sayfa Altı Sözlüğü: Her sayfanın altında bilinmeyen kelimelerin, sadece o sayfada geçen mânâları veriliyor ve diğer mânâları alınmıyor.

Âyet-i Kerimeler: Âyet-i kerimelerin kısa bir meâli, sûre isim ve numarası ile âyet numarası sayfanın alt kısmında numara verilerek belirtiliyor.

Hadis-i Şerifler: Hadis-i şeriflerin kaynakları ve meâlleri de aynı şekilde sayfanın alt kısmında numara verilerek belirtiliyor.

Arapça İbarelerin Tercümeleri: Müellifin Türkçede kullandığı tabirler ve üslûp esas alınarak tercüme ediliyor.

Dipnot ve Haşiyeler: Müellif veya talebeleri tarafından eklenen HAŞİYElerin yanı sıra, sonradan eklenen dipnotlar numaralandırılarak sunuluyor. Ayrıca, Barla Lâhikasının ön ve arka bölümlerinde, anlamayı derinleştirecek önemli bölümler var:

İçindekiler: Numaralandırılan her bir mektubun konusu hakkında özet bilgi sunuluyor.

Fihrist: Bu risalede yer alan bütün mektupların ana konuları özet olarak sunuluyor.

Terimler ve Kavramlar Sözlüğü: Bu risalede geçen terimler ve kavramlar, diğer bir ifadeyle ıstılâhlar ve mefhumlar Risâle-i Nurun genel mantık örgüsü içinde açıklanıyor. Ayrıca aynı kökten türeyen diğer kelimelerin de mânâları, terimlerin altına ilâve edilerek kelimeler arasındaki akrabalık bağlarına dikkat çekiliyor. Böylece bilinmeyen kelimelere olan yabancılığın giderilmesi için uygun bir zemin hazırlanıyor.

Ansiklopedik Bilgiler: Metin içinde geçen şahıs, olay ve yerler sayfa altlarındaki sözlük içinde (bk. bilgiler) ibaresi kullanılarak kitabın sonunda yer alan Ansiklopedik Bilgiler bölümüne yönlendiriliyor. Bu bölümde ise, anılan maddelerle ilgili tanıtıcı bilgiler veriliyor.

İndeksler: Eserin sonunda ayrıntılı olarak; konu, Esmâ-i İlâhiye, şahıs, mekan, âyet-i kerime ve hadis-i şerif indeksleri yer alıyor. Bu indekslerle, aranan birçok hususun en serî bir şekilde bulunabilmesi hedefleniyor.

Risalelerin Telif Tarihleri ve Yerleri.
Sayfa:
811 Sayfa
Kağıt:
Şamua Kağıt
Boyut:
17.00x24.00 cm
Barkod:
9799756438243