Asa-yı Musa Ciltli - Bediüzzaman Said-i Nursi - Söz Basım Yayın

100.00 TL
9786056151057
Stokta
Giriş Yapınız

Ürün satın almak için
lütfen üye girişi yapınız.

Ürün Açıklaması
Asa-yı Musa Ciltli - Bediüzzaman Said-i Nursi - Söz Basım Yayın

ASÂ-YI MÛSÂDAN BİRİNCİ KISIM (On Birinci Şuâ): Denizli Hapsinin bir nevî müdafaası hükmündeki meyvesi olup, aynı zamanda iman, ibadet ve tevhide dair önemli meseleleri açıklar ve ispat eder
Meyve Risalesi: On Bir Meseledir
Birincisi: Her gün 24 saatin bir saatini ahirete sarfetmeye vesile olan namaz ibadetinin önemi vurgulanıyor.
İkinci Meselenin Hülâsası: Ölümün karşısında takınılacak tavır.
Üçüncü Mesele: Eskişehir hapishanesinin penceresinden lise talebelerinin hâline ağlaması.
Dördüncü Mesele: Dünya savaşından daha önemli olan hakikat.
Beşinci Mesele: Gençliğin değerini bilip ona göre davranmak.
Altıncı Mesele: İlimlerin diliyle Allahı tanıma
Yedinci Mesele: Bize âhireti anlat diyen mahpuslara bir izah.
Sekizinci Meselenin bir Hülâsası: Âhiret inancının ferdî ve toplumsal hayata faydaları.
Birincisi: İnsanın mahiyeti ebediyetle fıtraten alâkadardır.
İkinci meyvesi ve hayat-ı şahsiyeye bakan bir faydası: Âhirete imanla ölüm bir cennet kapısına dönüşür.
Hayat-ı şahsiyeye ait üçüncü bir faydası
Dördüncü bir faydası ki, insanın hayat-ı içtimaiyesine bakıyor
Birinci Nükte: Cehennemin varlığı hakkında bir değerlendirme.
İkinci Nükte: Cehennemin varlığının ve şiddetli azabının, rahmete ve adalete zıddiyeti yoktur.
Dokuzuncu Mesele: Cüzî bir iman hakikatini inkâr etmek küfrü gerektirir. Çünkü iman bir bütündür.
Birinci Nokta: Cenâb-ı Hakkın varlık delilleri aynı zamanda âhirete işaret ve delildir.
İkinci Nokta: Bütün peygamberler ve Kurânın en esaslı unsuru Allaha ve haşre imandır.
Üçüncü Nokta: elhamdü lillâhın mânâsını ifade eden bir cümle...
Onuncu Mesele: Emirdağ Çiçeği
Kurândaki tekrarlara ilgili edilen itirazlara cevap
Bu onuncu meseleye bir hatime olarak İki Haşiye
Birincisi: Kurânın hakikî tercümesi mümkün değil.
Hâtimeden ikinci haşiye: Muhammedin (a.s.m.) getirdiği nur, kâinatın, yokluk, vazifesizlik, anlamsızlık perdesini kaldırır.
Hüsrevin Üstadına yazdığı mektup
On Birinci Mesele: Meleklere iman rüknünün pek çok meyvelerinden küçücük bir meyvesine işaret.
Hâtime: Felâk suresinin bir yönüyle izahı.
Bir ihtar: Her bir âyetin çok mânâları vardır.
Bu sureye ait bir nükte-i icâziyenin haşiyesidir
On Birinci Meselenin haşiyesinin bir lâhikasıdır.
ASÂ-YI MÛSÂDAN İKİNCİ KISIM Hüccetül-Bâliğa Risalesi
BİRİNCİ HÜCCET-İ İMÂNİYE (Âyetül-Kübradan)
Birinci Makamın Birinci Basamağında: Semâvâtın Allahın varlığına delâleti
İkinci Mertebesinde: Atmosfer ve içindekilerinin Allahın varlığına delâleti
Üçüncü Mertebesinde: Yerküresi ve içindekilerinin Allahın varlığına delâleti
Dördüncü Mertebesinde: Deniz ve nehirlerin Allahın varlığına delâleti
Beşinci Mertebesinde: Dağların ve ovaların Allahın varlığına delâleti
Altıncı Mertebesinde: Ağaçların ve bitkilerin Allahın varlığına delâleti
Yedinci Mertebesinde: Hayvanların ve kuşların Allahın varlığına delâleti. Üç hakikati var
Sekizinci Mertebesinde: Peygamberlerin Allahın varlığına delâleti
Dokuzuncu Mertebesinde: Âlimlerin Allahın varlığına delâleti
Onuncu Mertebesinde: Kudsî mürşidlerin Allahın varlığına delâleti
On Birinci Mertebesinde: Meleklerin ve ruhî varlıkların Allahın varlığına delâleti
On Üçüncü Mertebesinde: Nurlu akılların ve selim nurâni kalplerin Allahın varlığına delâleti.
On Dördüncü ve On Beşinci Mertebesi: Vahiy hakikati gelecek şu beş hakikati netice veriyor:
Cenab-ı Hakkın beşerin akıl seviyesine göre hitap etmesi.
Cenab-ı Hakkın, yüce kelâmıyla Kendi Zâtını tarif etmesi.
İnsanların dualarına cevap vermesi Onun yaratıcılığının şenidir.
Kelâm sıfatı, ilim ve hayat sıfatının ayrılmaz bir gereğidir.
Yüce kelamıyla insanları uyarması ulûhiyetinin gereğidir.
Ve ilham ile vahyin arasındaki fark.
Birinci Makamın On Altıncı Mertebesinde: Fahr-i Âlem olan Muhammedin (a.s.m.) Allahın varlığına delâleti
On Yedinci Mertebesinde: Kurânın vech-i icâzı ve Al
Sayfa:
368 Sayfa
Kağıt:
Şamua Kağıt
Boyut:
13.50x20.00 cm
Barkod:
9786056151057